Blog en Vlog

Natasja Verloop,
Gemeente Den Haag

"Wat mij betreft mag de lunchwandeling vaker plaatsvinden. En hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het is."

Hard of zacht. Eitje?

maandag 16 april 2018

Neem deze titel vooral met een korreltje zout. Een eitje is het zeker niet. Want hard is zacht, zacht is hard en om zacht ‘op te lossen’ wordt in de regel de valkuil van zacht geopperd als het ei van Columbus: hard aanpakken! Bent u er nog?

De harde kant van organisaties wordt gezien als de vormvaste kant. Protocollen, cijfers, structuren, werkprocessen, tijdregistraties. De zachte kant daarentegen, de kant in de organisatie die gaat over cultuur, gedrag en mensen, heet flexibel en veranderbaar te zijn.

Maar klopt die naamgeving wel? Of is op z’n minst de interpretatie van de naamgeving ongelukkig gekozen? Is hard niet zacht en is zacht niet hard? Wat is de hoogste kostenpost van iedere organisatie? Loonkosten! Maar dan is dat toch de hardste kant die je maar kan hebben? Eens te meer omdat ingesleten patronen, gedrag of wel de organisatiecultuur zich doorgaans veel meer als vormvast aftekent dan bijvoorbeeld de protocollen. Als ik het protocol of werkproces niet naleef, zegt dat alles over mijn gedrag en niet over het digitale document dat voor iedereen in het bedrijf zichtbaar op de ‘H-schijf’ staat. Het document waarover veel is vergaderd, dat meermalen voor besluitvorming ter tafel lag en na veel vijven en zessen een plekje in de digitale boekenkast heeft gekregen. En in beginsel is de harde kant relatief makkelijk aanpaspaar, veranderbaar. Alleen is er altijd gedrag nodig om dat ook te realiseren. Want niemand kan werken zonder gedrag.

Het is super dat er een beweging is waarbij de aandacht voor de mensen in de organisatie meer in beeld komt. Dat vitaliteit steeds hoger in het vaandel staat. Dat gezond leven en gezond werken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat de aandacht voor talent en passie op de HR kalender staan. Tegelijkertijd verander je daarmee niet het dagelijkse werkgedrag dat overigens voor 90-95% onbewust plaatsvindt. En om werkgedrag te beïnvloeden leeft nog altijd de (doorgaans goed bedoelde) Pavlov naar een meetbare inhoudelijke en aan papier toevertrouwde oplossing. Dus omdat bijna niemand z’n eigen koffiekopje opruimt, wordt een corveerooster in het leven geroepen. Maar leren mensen daarmee om hun verantwoordelijkheid te nemen? Of leren anderen hun collega’s aan te spreken op het niet nemen van die verantwoordelijkheid?  

Een veel te simplistisch voorbeeld van een complex probleem. Hoe ga je nou zorgen dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid neemt? Z’n mening respectvol geeft? Waardering uit? Toegankelijk is? Grenzen stelt en open communiceert? Elkaar met een beleving van veiligheid en vertrouwen kan aanspreken? Zelfvertrouwen krijgt? Persoonlijk groeit? Dit vraagt om (zelf)reflectie, bewustwording en zelforganisatie. Niet eenmalig op een trainingsdag, maar stelselmatig en cyclisch.

Gedrag = tijd. Gedrag = geld. Gedrag = productiviteit. Gedrag = kwaliteit. Mensen zijn de échte harde kant van je organisatie. Zijn cultuur en gedrag veranderbaar? Jazeker! Meetbaar zelfs. En als je in staat bent gedrag meetbaar in kaart te brengen, neemt zacht ook vaste vorm aan. Maar dat is niet in 5 minuutjes gerealiseerd. En ook niet in 10. Zacht is wat mij betreft hard. Keihard. Geen eitje.

Door Bert Arons, www.couleur-locale.nl

Reacties  |  Reactie toevoegen »

Vitaliteits-ontbijten

Door het jaar heen organiseren we energieke netwerkbijeenkomsten in de vorm van Vitaliteitsontbijten. Inspiratie, kennis en netwerken.

Lees verder »

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Met de nieuwsbrief van het Fitste Bedrijf van Den Haag wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en acties op het gebied van vitaliteit voor bedrijven en organisaties.

Meld u aan »

Buro SAM
Gemeente Den Haag

Het Fitste Bedrijf van Den Haag is een activiteit van Buro SAM in samenwerking met gemeente Den Haag.